directie@langevoren.nl 0342 - 420 778 Route

Dalton

Onze school is een Daltonschool, maar wat betekent dat precies?

De Daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Helen begon als leerkracht in 1904. Zij kreeg te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren. ‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk.

Helen koos voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun ‘eigen’ verantwoordelijkheid zou kunnen zijn, en welke rol zij als leraar moest hebben. De kinderen beloofden dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben.

Helen kwam zodoende tot de volgende drie basisprincipes: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze principes werden later toegepast in de State High School in Dalton. Vandaar de naam.

Inmiddels zijn de drie basisprincipes uitgebreid en gebruiken we zes kernwaarden op onze school. We leggen ze hieronder uit.

Vrijheid in gebondenheid

Leerlingen leren op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen te kiezen valt.

Op onze school kiezen de kinderen met welke taak ze beginnen, soms of ze wel of niet meedoen aan een instructieles, werken samen met anderen of individueel en delen zelf hun tijd in. De school biedt de leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de leerstof. Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

Samenwerking

Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. De samenwerking bij de leerlingen kan bestaan uit:

  • onderlinge hulp
  • samen een opdracht maken
  • elkaar overhoren
  • werk van elkaar na kijken enz.

Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, leren te reflecteren op samenwerken en leren door iets aan anderen uit te leggen.

Voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken is verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk. De kinderen krijgen het vertrouwen om keuzevrijheid te hebben. Die vrijheid moeten ze goed gebruiken. Daar komt verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Vrijheid mag niet misbruikt worden.

Effectiviteit en doelmatigheid

Onderwijs moet effectief zijn en doelgericht. Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met het bordwerk en weekwerk leren kinderen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet de klas zo zijn ingericht dat kinderen alles  wat ze nodig hebben kunnen vinden.

Reflectie

Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren.

Borging

Om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, hebben we een handboek om te raadplegen. Wij onderhouden contact met andere daltonscholen binnen en buiten de regio via het Daltonnetwerk Midden Nederland. We streven er naar dat al onze leerkrachten een Dalton opleiding hebben. En om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.