Welkom en dank voor uw interesse.
De LangeVoren is sinds 1 augustus 2021 opgegaan in OBS De Vliegeniers.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar www.devliegeniers.nl