directie@langevoren.nl 0342 - 420 778 Route

Algemene informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

NB Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden. Hier vindt u de gedetailleerde informatie over onze school.

Buitenschoolse opvang (BSO)

DOL FIJN verzorgt voor onze school de buitenschoolse opvang.

De kinderen van Daltonschool Lange Voren worden door pedagogisch medewerkers van DOL FIJN opgehaald en meegenomen naar de Heestereng, waar DOL FIJN naast een kinderdagverblijf 2 ruimtes speciaal voor buitenschoolse opvang heeft ingericht.

Na school drinken de kinderen samen wat en eten ze een stuk fruit, een crackertje of iets dergelijks. Op een lange middag lunchen ze eerst gezamenlijk. Na dit vaste moment beginnen eventueel geplande activiteiten via het activiteitenprogramma dat elke 6 weken verandert. Verschillende thema’s komen aan bod: kunst, natuur, fotografie etc. Als kinderen niet hebben gekozen voor een activiteit kunnen ze vrij kiezen: buiten spelen, huiswerk maken, spelletje doen.

Tijdens de schoolvakanties is ook buitenschoolse opvang mogelijk: alleen op de locatie aan de Heestereng. Voor elke vakantie maken de pedagogisch medewerkers een uitdagend programma.

Ook voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur, in combinatie met een contract op de BSO (schoolweken en/of vakantieweken). De kinderen worden op tijd in de klas of op het schoolplein gebracht.

Voor meer informatie gaan naar www.dolfijnkinderopvang.nl of bel 0342 – 423 617.

Continurooster

Sinds het schooljaar 2020-2021 hanteren we op school een continurooster met een vrije middag op de woensdag. Dit houdt in dat de kinderen de overige dagen op school eten en drinken. Zie voor de schooltijden het kopje ‘Praktische Informatie’.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.